Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden har endra syn etter å ha lese bevæpningsutvalet sine faglege vurderingar om at politiet ikkje skal bere våpen, eller om han vil jobbe for bevæpning

Datert: 30.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Konklusjonen til bevæpningsutvalet om at politiet ikkje skal bere våpen, byggjer mellom anna på at politiet skal ha tillit hjå innbyggjarane. Etter grundige analyser av kriminalitet og terrorfare, kom utvalet til at det ikkje er noko tydeleg behov for alminneleg bevæpning av norsk politi. Statsråden har tidlegare ynskja bevæpning.

Har statsråden endra syn etter å ha lese utvalet sine faglege vurderingar, eller vil han jobbe for bevæpning?


Les hele debatten