Spørretimespørsmål fra Lasse Nordmelan Juliussen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om at ny praksis innebærer at kompensasjon etter naturskade først blir aktuelt når en fylkeskommune har opplevd ekstraordinære kostnader på minst 250 kroner pr. innbygger, og hvorvidt statsråden mener at fylkeskommunene til enhver tid må ha en naturskadebuffer

Datert: 03.05.2017
Besvart: 10.05.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Lasse Nordmelan Juliussen (A)

Spørsmål

Lasse Nordmelan Juliussen (A): I forbindelse med søknad om skjønnsmidler til dekning av skade på fylkesveger etter flom i 2016 har Hedmark fylkeskommune fått opplyst av Kommunal- og moderniseringsdepartementet at det er etablert en ny praksis for tildeling av skjønnsmidler etter naturskade. Den nye praksisen innebærer at kompensasjon først blir aktuelt når en fylkeskommune har opplevd ekstraordinære kostnader på minst 250 kroner pr. innbygger.

Mener statsråden med dette at fylkeskommunene til enhver tid må ha en naturskadebuffer tilsvarende inntil 250 kroner pr. innbygger?


Les hele debatten