Muntlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Om overskridelser, forsinkelser og arbeidsulykker ved byggingen av Totals Martin Linge-plattform, som ble tildelt Samsung-verftet i Korea, og hva som kan gjøres for å unngå denne typen uønsket utvikling ved bygging av prosjekter til norsk sokkel

Datert: 03.05.2017
Besvart: 03.05.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren: Når store utbyggingsprosjekter har blitt satt ut til asiatiske verft, har vi fått høre at dette skyldes at norske verft ikke var konkurransedyktige. Likevel har vi gang på gang sett at prosjektene kommer til norsk sokkel med en prislapp som ligger langt over anbudssummen. Økonomiske overskridelser, feil som må repareres og betydelige forsinkelser i produksjonsstart fører til at de ekstrakostnadene blir ekstra store. Gjennom vårt skattesystem kommer en svært stor del av dette til fradrag i oljeselskapenes skatt. Det er derfor viktig at vi ser på hvordan dette kan forhindres.

Norske verft har markert seg som pålitelige leverandører på både pris og kvalitet. Høy standard på arbeidet og høyt sikkerhetsnivå sikrer det. Men det har også blitt reflektert i anbudssummene som disse verftene har levert. Byggingen av Totals Martin Linge-plattform ble tildelt Samsung-verftet i Korea i 2012. I forrige uke ble det klart at prosjektet var i trøbbel. Det ble varslet både kostnadsoverskridelser og forsinkelser – 10,4 mrd. kr over budsjett og mer enn ett års forsinkelse. På 1. mai kom også den triste beskjeden at 6 mennesker omkom og over 20 ble skadd i en arbeidsulykke på dette prosjektet.

I Arbeiderpartiet har vi sett behovet for å gi myndighetene hjemmel til å gjøre noe for å forhindre sånne prosjekthavarier. Det er selskapenes ansvar å velge seg leverandører, men når felleskapets risikoandel er så stor som den er, burde myndighetene ha en finger på rattet. Vi har derfor fremmet forslag om at det utredes hvordan myndighetene gjennom tettere oppfølging av utbyggingsprosjekter kan sikre at kontraktstrategier og prosjektgjennomføring bidrar til at våre overordnede målsettinger i petroleumspolitikken nås. Vi har også merket oss at HMS-standarden i f.eks. Korea er svært forskjellig fra Norge. Mens vi hadde en dødsfallfrekvens i arbeidslivet i 2013 på 1,8 per hundre tusen årsverk, hadde Korea 12,5. Vi fremmet derfor forslag om å utrede hvorvidt forskrift om HMS i petroleumsvirksomheten også kunne gjøres helt eller delvis gjeldende ved bygging av installasjoner til norsk sokkel.

Med tanke på utviklingen i Martin Linge-prosjektet, med hensyn til både overskridelser, forsinkelser og den tragiske ulykken, hvilke tanker gjør statsråden seg om hva som kan gjøres for å unngå denne typen uønsket utvikling ved bygging av prosjekter til norsk sokkel?


Les hele debatten