Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorfor statsråden setter framtidas muligheter til jakt og fiske og friluftsliv i spill, med henvisning til at arronderingssalget av Statskogs eiendommer omfatter mer enn salg av spredte skogteiger som Stortinget har åpnet for

Datert: 16.05.2017
Besvart: 24.05.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Arronderingssalget av Statskogs eiendommer har omfattet over 400 000 dekar. Nye 30 000 dekar er lagt ut for salg. Den største eiendommen, Bjørå på Høylandet, er på 10 000 dekar. Dette er mer enn salg av spredte skogteiger som Stortinget har åpnet for, og heller et ideologisk nedsalg av fellesskapets eiendom. Det setter allmennhetens tilgang til jakt og fiske i spill. NJFF Nord-Trøndelag har krevd stans i nedsalget.

Hvorfor setter statsråden framtidas muligheter til jakt og fiske og friluftsliv i spill?


Les hele debatten