Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til landbruks- og matministeren

Om Statskogs salg av eiendommer, og hvorfor ikke statsråden vil lytte til innspillene om at det er mer enn nok nå, og la hensynet til fellesskapets interesser bety mer enn partiideologisk overbevisning om at salg alltid er bra

Datert: 18.05.2017
Besvart: 24.05.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): I en oversikt fra Statskog kan vi lese at pr. 2. mai 2017 er det gitt konsesjon til å selge 24 eiendommer i Oppland. Og etter dette er nå ytterligere 252 dekar i Vågå lagt ut for salg. Arbeiderpartiet og Oppland Arbeiderparti er enig med blant annet Norges Jeger- og fiskerforbund om at det er mer enn nok nå.

Hvorfor vil ikke statsråden lytte til disse innspillene og la hensynet til fellesskapets interesser bety mer enn partiideologisk overbevisning om at salg alltid er bra?


Les hele debatten