Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å tydeliggjøre kravene til PPT sitt arbeid, med bakgrunn i fagrapport som viser at PPT ikke gir skolene tilstrekkelig veiledning

Datert: 18.05.2017
Besvart: 24.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Barneombudets fagrapport 'Uten mål og mening?' viser at PPT ikke gir skolene tilstrekkelig veiledning. De sakkyndige vurderingene er preget av standardformuleringer og er lite konkrete i å angi mål, innhold, omfang og organisering av opplæringen, og hvilken kompetanse som er nødvendig. Elevene blir ofte ikke fulgt opp av PPT etter at sakkyndig vurdering er gitt.

Hva vil statsråden gjøre for å tydeliggjøre kravene til PPT sitt arbeid?


Les hele debatten