Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kunnskapsministeren

Om at det jobbes med å starte en ny folkehøgskole på Evje, som vil hjelpe ungdom som sliter med overvekt, til livsmestring og endring av livsstil, og hvordan statsråden kan bidra til at dette viktige tilbudet kan komme i gang så raskt som mulig

Datert: 22.05.2017
Besvart: 31.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det jobbes med å starte en ny folkehøgskole på Evje. Skolen vil hjelpe ungdom som sliter med overvekt, til livsmestring og endring av livsstil. Det vil også forebygge utenforskap. Etterspørselen etter et slikt tilbud er stort. Det foreligger en rekke helsefaglige anbefalinger av tilbudet. Dette vil kunne hjelpe den enkelte og føre til store besparelser for samfunnet. Skolen har bred politisk støtte lokalt og regionalt.

Hvordan kan statsråden bidra til at dette viktige tilbudet på Evje kan komme i gang så raskt som mulig?


Les hele debatten