Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

Om hvilke miljøkrav som gjelder for kystruta Bergen-Kirkenes i dag, og hvilke krav det er riktig å legge til grunn i tida framover slik at kysttrafikken også bidrar til å redusere utslipp

Datert: 30.10.2017
Besvart: 08.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Hvilke miljøkrav gjelder for kystruta Bergen-Kirkenes i dag, og hvilke krav mener statsråden det er riktig å legge til grunn i tida framover slik at kysttrafikken også bidrar til å redusere utslipp?


Les hele debatten