Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Om frivillighetsministeren er stolt av statsbudsjettet for frivilligheten, med henvisning til store kutt til organisasjoner som stiller opp for dem som trenger det mest, og avkorting i momskompensasjonsordningen

Datert: 22.11.2017
Besvart: 22.11.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Jeg vil stille et spørsmål til kulturministeren.

Noe av det aller fineste med samfunnet vårt er de hundretusener av folk over hele landet som står på, som er ildsjeler, som bruker av sin tid, sine ressurser, som står på for saker de brenner for, for å hjelpe andre og for å skape gode lokalsamfunn. Vi er helt avhengig av de frivillige og de små og store organisasjonene som de jobber for, over hele landet. Statsråden er frivillighetsminister, og hun sa da hun gikk på som kulturminister og frivillighetsminister, at det å styrke frivilligheten var en prioritet for henne.

Siden da har vi bare sett brutte løfter og reduserte ambisjoner. Det er store kutt til organisasjoner som stiller opp for dem som trenger det mest, i budsjettet i år igjen, avkorting i momskompensasjonsordningen, og det hele er ekstra smålig når vi samtidig vet at regjeringen tar seg råd til ekstra skattekutt i milliardklassen til dem som har mest i samfunnet. Det er ikke rart at dette skaper stor frustrasjon ute blant frivillige folk og de organisasjonene som nå frykter for å stå foran kutt i neste års budsjett.

Er frivillighetsministeren stolt av statsbudsjettet for frivilligheten?


Les hele debatten