Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om hvor mye politireformen er anslått å koste, og hvordan dette skal finansieres, med bakgrunn i bekymring for at det ikke er avsatt tilstrekkelig med midler til gjennomføring av reformen

Datert: 30.11.2017
Besvart: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Et stort flertall av landets politifolk tviler på at regjeringens politireform vil gi et bedre politi, ifølge en undersøkelse blant 6 000 politiansatte publisert av Politiforum 22. februar i år. Samtidig uttrykkes det bekymring for at det ikke er avsatt tilstrekkelig med midler til gjennomføring av reformen.

Hvor mye er politireformen anslått å koste, og hvordan skal dette finansieres?


Les hele debatten