Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til barne- og likestillingsministeren

Om hva som er logikken med økningen av sjokolade- og sukkeravgiften, og hvorfor FrP ønsker å bruke sin makt til å svekke norsk næringsmiddelindustri og norsk varehandel og straffe norske forbrukere

Datert: 29.11.2017
Besvart: 29.11.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Hvis noen hadde påstått da Anders Langes Parti ble stiftet, dagens Fremskrittsparti, som var partiet for lavere skatter og avgifter, at den dagen Fremskrittspartiet fikk makt, ville avgiftene i Norge øke voldsomt i den første fireårsperioden, der skulle det dras inn penger – og så gjenvant man makten, og i deres første budsjett, hvem var det da som skulle finansiere ulike satsinger; jo, det var norske forbrukere, nå skulle norske forbrukere tas, for det er selvfølgelig slik at når Fremskrittspartiet har makt, skal sjokolade- og sukkeravgiften økes, ikke med 4 pst., ikke med 8 pst., men med 83 pst. fra en dag til en annen … Hadde noen påstått det, at det var det Fremskrittspartiet ville bruke sin makt til, hadde de bare blitt kalt svartmaler og fått høre at dere vet ikke hva dere snakker om, for selvfølgelig vil ikke Fremskrittspartiet det.

Men det var ikke nok med 83 pst. på sjokolade- og sukkeravgift. I tillegg tenkte man at nei, alkoholholdige drikkevarer er altfor billige, der skal vi øke avgiftene med 40 pst. Og det må være helt uforståelig for en forbrukerminister fra Fremskrittspartiet at Vitaminbjørner (representanten Slagsvold Vedum viser fram en boks med Vitaminbjørner), som er sunne, skal få avgiftene økt med 83 pst., mens Sjokoladeterapi (representanten Slagsvold Vedum viser fram en Sjokoladeterapi-kjeks) skal få null i avgiftsøkning.

Hva er logikken? Hvorfor ønsker Fremskrittspartiet å bruke sin makt til å svekke norsk næringsmiddelindustri og norsk varehandel og straffe norske forbrukere? Det blir spennende med svaret.


Les hele debatten