Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

Om hvorvidt utenriksministeren vil at Norge skal være det landet i verden som skal gå foran og dra lasset for å fremme likestilling og avskaffe vold mot kvinner, og hvordan hun planlegger at Norge kan ta den lederrollen

Datert: 29.11.2017
Besvart: 29.11.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. I 1999 vedtok FNs generalforsamling at 25. november skal være en internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Lørdagen som var, ble også her hjemme brukt til å rette søkelyset mot vold mot kvinner globalt og lokalt, noe som finner sted i alle samfunn og kulturer. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling og alle samfunnslag tilbake.

Med #meetoo-kampanjen, som er en viktig kampanje, må vi ikke glemme de stygge tallene som viser fakta om vold mot kvinner. 35 pst. av alle kvinner i verden opplever vold, i noen områder sju av ti kvinner. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Opptil 50 pst. av alle seksuelle overgrep skjer mot jenter under 16 år. 250 millioner av dagens kvinner ble giftet bort før de fylte 15 år, og 200 millioner av dagens kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Dette er grovt urettferdig.

Norge er kanskje verdens mest likestilte land. Vi har mange sterke kvinner i politikken, flere partiledere, statsminister og finansminister. I salen har vi tre sterke kvinnelige medlemmer av regjeringen, både utenriksministeren, barne- og likestillingsministeren og innvandrings- og integreringsministeren. Jeg håper utenriksministeren vil kunne bekrefte det jeg håper på, at denne regjeringen med så mange sterke kvinner i fremskutte posisjoner føler et ekstra ansvar for å fremme likestilling både lokalt her hjemme og globalt. Vi i Norge, på Storting og i regjering, har all den kraft vi trenger for å løfte FNs femte bærekraftsmål, som er likestilling mellom kjønnene. Jeg tror alle mennene her på Stortinget vil være villige til å bidra med vårt.

Mitt spørsmål til utenriksministeren er derfor: Vil hun at Norge skal være det landet i verden som skal gå foran og dra lasset for å fremme likestilling og avskaffe vold mot kvinner, og hvordan planlegger utenriksministeren konkret for at Norge kan ta den lederrollen?


Les hele debatten