Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt statsråden har en plan for hvordan vi skal klare å rekruttere tilstrekkelig med lærere, med bakgrunn i at det er enighet i Stortinget om å innføre en ny norm

Datert: 06.12.2017
Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Fisk er viktig, men det er kunnskap også! Så jeg har et spørsmål til kunnskapsministeren.

Det har blitt enighet i Stortinget om at vi nå skal innføre en lærernorm. Det forsterker et stort behov i Norge for å ha kvalifiserte lærere. All forskning viser at det er kvalifiserte lærere som utjevner forskjeller, og all forskning viser at det å ha lærere som kan fagene de underviser i, er det som løfter også de svakeste elevene.

I 2016 er det 13 500 som underviser i grunnskolen og videregående skole i Norge uten å ha godkjent lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk kompetanse. Innenfor spesialundervisningen er det enda verre. To tredjedeler av all spesialundervisning i Norge blir gjennomført av folk som ikke har kompetanse i spesialpedagogikk. Dette er en kjempeutfordring for norsk skole.

Da statsråden kom tilbake, lå det en ny norm på bordet. Har statsråden rukket å begynne å lage en plan for hvordan vi skal klare å rekruttere tilstrekkelig med lærere i en sånn norm, som gjør at det ikke blir en «voksennorm», men faktisk blir en lærernorm?


Les hele debatten