Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om at budsjettet til neste år varsler om at det er færre som skal få bostøtte, og hvem det er som ikke lenger skal få det

Datert: 17.01.2018
Besvart: 17.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mitt spørsmål går til statsråd Sanner.

Ingen regjering har hatt så mye penger å rutte med som denne, og regjeringen har vært veldig raus med skattelette til dem med store formuer. Samtidig er det mange som sliter med inntektene og med boutgiftene sine.

De siste fem–seks årene er det 16 000 færre som får bostøtte i Norge. Det skjer samtidig med at boutgiftene har økt med 18 000 kr, og gjennomsnittsinntekten til dem som får bostøtte, har sunket med 7 000 kr – ifølge Husbanken. Ja, de sier til og med at bostøttereglene nå er slik at minstepensjonister regnes som høyinntektsgruppe. SV mener at bostøtten må økes kraftig. Det trengs, for regjeringen har også latt være å utgiftsregulere grensene i mange år. Regjeringen sier at barnefamilier skal få mer. Budsjettet til neste år varsler at færre skal få. At barnefamilier får mer, er bra, men når regjeringen nå skal målrette bostøtten mer, må man spørre seg: Hvem er det da som skal få mindre?

Det å målrette bostøtten mer, slik som regjeringen varsler i regjeringserklæringen, må bety at det er noen som i dag får, som ikke lenger skal få. Nå bruker vi altså mindre penger på bostøtte enn det vi gjorde for seks–sju–åtte år siden. Hvilke er det nå som regjeringen mener ikke skal få bostøtte lenger, som i dag får det?


Les hele debatten