Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til at de som berøres av virksomhetsoverdragelsen i NSB, får sin rettmessige pensjon

Datert: 08.02.2018
Besvart: 14.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): En NSB-ansatt fra Marnardal i Vest-Agder frykter at hans opptjente pensjonsrettigheter ryker. Han har betalt sin pensjonsandel fra han ble ansatt i NSB i 1974, 18 år gammel. Dersom ikke kontrakten med NSB blir videreført, vil han miste opptjente rettigheter. Han mangler fire måneder på 62 år og særaldersgrense.
Er dette en god måte å behandle en som har stått på for NSB i over 40 år, og vil statsråden ta initiativ til at de som berøres av virksomhetsoverdragelsen i NSB, får sin rettmessige pensjon?


Les hele debatten