Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

Om når statsråden vil opplyse om hvor mange anbud for kystruten som er mottatt, hvem som har levert anbud, og når departementet vil velge anbyder eller anbydere

Datert: 14.02.2018
Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingalill Olsen (A)

Spørsmål

Ingalill Olsen (A): Anbudet for kystruten gikk ut 12. februar 2018, men det er ennå ikke opplyst fra Samferdselsdepartementet om hvor mange anbud som er mottatt, eller om framdriften i saken.

Når vil statsråden opplyse om hvor mange anbud som er mottatt, og om hvem som har levert anbud, og når vil departementet velge anbyder eller anbydere?


Les hele debatten