Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at det gjennomføres gode nok kartlegginger av naturen før konsesjonsspørsmål avgjøres, slik at man ikke blir avhengig av at frivillige organisasjoner sikrer dette

Datert: 05.04.2018
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 18.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I forbindelse med søknadene om kraftutbygging i Øystese- og Gjengedalsvassdraget satte natur- og friluftsorganisjonene igang nye kartlegginger av naturverdiene, da de fra konsesjonssøkerne var mangelfulle. De nye kartleggingene bekreftet dette, noe NVE-rapport 102-2015 også viser.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det gjennomføres gode nok kartlegginger av naturen før konsesjonsspørsmål avgjøres, slik at man ikke blir avhengig av at frivillige organisasjoner sikrer dette?


Les hele debatten