Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til fiskeriministeren

Om hvilke konkrete mål regjeringen har for ivaretakelse av norske fiskeriinteresser sett i lys av brexit, hvilken kontakt regjeringen har med britene og EU, og om det er gjort noen fremgang i arbeidet med å sikre norske interesser på dette viktige området

Datert: 03.04.2018
Besvart: 11.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Norges forhold til Storbritannia på fiskeriområdet er av stor viktighet, både hva gjelder ressursforvaltning, kvoter og markedsadgang. For Norge og norske fiskere kan brexit innebære utfordringer, men også nye muligheter som må gripes.

Hvilke konkrete mål har regjeringen for ivaretakelse av norske fiskeriinteresser sett i lys av brexit, hvilken kontakt har regjeringen med britene og EU, og er det gjort noen fremgang i arbeidet med å sikre norske interesser på dette viktige området?


Les hele debatten