Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til eldre- og folkehelseministeren

Om statsråden vil bidra til at Norges frivilligsentraler igjen får sin rettmessige plass i statsbudsjettet, med bakgrunn i at frivilligsentralen for mange eldre både er et uformelt treffsted, et sted der en kan få praktisk hjelp, og et sted der den enkelte kan bidra med sin arbeidsinnsats og kunnskap

Datert: 05.04.2018
Fremsatt av: Trond Giske (A)
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 11.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): For mange eldre er frivilligsentralen både blitt et uformelt treffsted, et sted der en kan få praktisk hjelp, men også et sted den enkelte kan bidra med sin arbeidsinnsats og kunnskap. Til tross for utallige advarsler overførte regjeringen bevilgningene til rammetilskuddet i 2017, og nå er resultatet tydeliggjort i redusert støtte, ifølge undersøkelser fra Norges Frivilligsentraler.

Vil statsråden bidra til at sentralene igjen får sin rettmessige plass i statsbudsjettet?


Les hele debatten