Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Om statsråden vil gjøre noe slik at det blir mulig med dagsreiser med ferje fra Værøy til Bodø hele året

Datert: 05.04.2018
Besvart: 11.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): På Værøy i Nordland er det som kjent helikopter og ferje som er alternativene for å komme seg til Bodø. For mange er kostnaden ved å ta helikopter stor, spesielt om en er flere. Om sommeren er det færre direkteavganger med ferje, noe som svekker tilbudet til fiskeindustrien og de fastboende på Værøy.

Vil statsråden gjøre noe slik det blir mulig med dagsreiser med ferje til Bodø hele året?


Les hele debatten