Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

Om når en vurdering av omlegging av dagens flypassasjeravgift, for eksempel differensiering etter flyreisens lengde, blir forelagt Stortinget, med henvisning til budsjettforliket

Datert: 10.04.2018
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 18.04.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Regjeringen har økt avgiftene på de mindre flyene som trafikkerer kortbanenettet, med 71 prosent. Dette rammer kommersielle ruter i distriktet og har gjort mange av disse ulønnsomme. Regjeringens flypassasjeravgift skiller ikke mellom de lengre og de kortere turene. Budsjettforliket sier: 'Stortinget ber regjeringen vurdere en omlegging av dagens flypassasjeravgift, slik at den får en miljøprofil, for eksempel differensiering etter flyreisens lengde'.

Når vil en slik vurdering bli forelagt Stortinget?


Les hele debatten