Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hva som gjør at enkelte landbruksfag ble godkjent som tekniske fag tidligere, men ikke i dag, og hvem som skal måtte betale for at denne nye praksisen går utover fagskoletilbudet innen landbruksutdanningene

Datert: 19.04.2018
Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren
Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren
Besvart: 25.04.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Regjeringen samlet statlige tilskudd til fagskoler i Kunnskapsdepartementet, og ville via dialog og lovgivning sikre gode vilkår for fagskoleutdanning i tråd med regionale og nasjonale kompetansebehov. Fagskoletilbudet i landbruksfag oppleves som relevante, nødvendige og etterspurte.

Hva gjør at enkelte landbruksfag ble godkjent som tekniske fag tidligere, men ikke i dag, og hvem skal måtte betale for at denne nye praksisen går utover fagskoletilbudet innen landbruksutdanningene?


Les hele debatten