Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden erkjenner at det går i gal retning, når færre med små inntekter kan eie sin egen bolig, og at det også er færre blant dem som får bostøtte, som nå kan bruke bostøtten til å nedbetale på sitt eget trygge hjem

Datert: 25.04.2018
Besvart: 25.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mitt spørsmål går til statsråd Mæland:

«Ønsket om å eie sin egen bolig ligger dypt i den norske folkesjelen. Det handler om identitet. Og det handler om mental og økonomisk trygghet.»

Dette er ikke mine ord. Det er regjeringens ord i sin egen handlingsplan for boligmarkedet, der de beskriver veldig godt hvor smart det er å spare i egen bolig, og at det er et mål at flere skal eie sin egen bolig. Men den 23. april, altså for to dager siden, kom SSB med en rapport som viser at boligmarkedet i Norge er en forskjellsmaskin. De siste 15 årene har andelen av dem med lav inntekt som eier boligen selv, falt med 10 prosentpoeng. Det er mye. Det betyr jo at det er mange nå som ikke har den tryggheten som regjeringen sier de skal ha, og som ikke får del i denne veldig store fordelingen av økonomi som skjer i boligmarkedet – tvert imot.

SV vil bøte på dette med å gi flere unge muligheter til startlån, så de kan kjøpe. Vi vil øke bostøtten, så flere kan beholde og eie en bolig, og bo trygt. Vi vil endre på skattesystemet, slik at det ikke bare er en fordel for dem som eier, men også for dem som leier. Alt dette er jo regjeringen imot. Regjeringen har tvert imot bidratt til denne forskjellsutviklingen ved kutt i bostøtten og ved omlegging av skattesystemet, som gjør det enda mer lønnsomt for dem som er innenfor og har – og verre for dem som er utenfor og ikke har en bolig.

Erkjenner statsråden at det nå går i gal retning, når færre med små inntekter kan eie sin egen bolig, og at det også er færre blant dem som får bostøtte, som nå kan bruke bostøtten til å nedbetale på sitt eget trygge hjem.


Les hele debatten