Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Om statsråden vil ta initiativ for å fremskynde arbeidet med en vanntjenestelov, som vil bidra til en mer helhetlig og effektiv statlig styring på vann- og avløpsområdet

Datert: 07.05.2018
Besvart: 16.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Å bygge ut dagens lov om kommunale vass- og avløpsanlegg til sektorlov for vanntjenester ('vanntjenestelov') kan være et hensiktsmessig grep for å følge opp de av overvannsutvalgets forslag som sorterer under Klima- og miljødepartementet. Et slikt lovarbeid vil bidra til en mer helhetlig og effektiv statlig styring på vann- og avløpsområdet.

Vil statsråden ta initiativ for å fremskynde arbeidet med en vanntjenestelov?


Les hele debatten