Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

Om regjeringen har justert politikken om endringer i pliktsystemet for torsketrålere i Nord-Norge, eller om statsråden har en oppfatning av at flertallet på Stortinget har snudd i hans favør

Datert: 16.05.2018
Besvart: 16.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

Cecilie Myrseth (A)

Spørsmål

Cecilie Myrseth (A): Regjeringen la fram for Stortinget forslag om pliktsystemet for torsketrålere i Nord-Norge i mars 2017. Saken skapte masse debatt og engasjement langs hele kysten. Statsråden valgt å trekke saken før den var ferdigbehandlet, siden han ikke fikk flertall for sitt syn. Siden i høst har fiskeriministeren varslet at han vil legge fram en ny sak for Stortinget om endringer i pliktsystemet, noe regjeringen anser som så pass viktig at det også står i Jeløya-erklæringen. Arbeiderpartiet har vært og er positive til det, da vi lenge har tatt til orde for at pliktene må justeres for å sikre at de fungerer i tråd med forutsetningene.

På bakgrunn av de forventningene fiskeriministeren selv har skapt i fiskerinæringen og i det politiske miljøet om at man kunne vente meldingen denne våren, sendte jeg i forrige uke et skriftlig spørsmål til statsråden om når vi kan forvente å få pliktmeldingen til Stortinget. Det ville statsråden ikke svare på, men viste til at det har vært sonderinger på Stortinget for å få på plass bred støtte til forslaget.

Når det sonderes, må det også kunne forventes at man har forslag som er justert i tråd med hvor flertallet antakeligvis ligger, et flertall som det burde være godt kjent ikke går i retning av at man ønsker å avvikle systemet.

Spørsmålet til statsråden er om han og regjeringen har justert egen politikk i saken, om han vil avvikle pliktene, eller om han har en oppfatning av at flertallet på Stortinget har snudd i hans favør?


Les hele debatten