Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

Om hvorfor ikke regjeringen vil investere i bedre flom- og skredsikring

Datert: 16.05.2018
Besvart: 16.05.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): 2,9 mill. liter vann i sekundet er mye vann, men det er vannmassene som akkurat nå passerer Solbergfoss i Glomma, mens vi står her – vann fra Jotunheimen, fra Rørosvidda, fra Rondane og fra mange andre steder på Østlandet etter en svært snørik vinter. Vårflom er ikke uvanlig i Norge, men klimaendringer – med ekstremvær som kraftigere og hyppigere styrtregn – vil gjøre flom og skred mer vanlig, ikke bare nå, når det nær er sesong for flom, men også ellers i året.

Lokalsamfunn, bedrifter og enkeltmennesker vil oftere stå maktesløse når vannet trenger inn og gjør skade. Forsikringsbransjen frykter at utbetalingene etter denne flommen vil overstige 0,5 mrd. kr. Dette er ikke unntaket, dette er den nye virkeligheten.

Samtidig sier NVE at de trenger 200 mill. kr ekstra i satsing hvert år de neste fire årene for å redusere faren for tap av menneskeliv og skader på bebyggelse og infrastruktur. Enhver som kan regne, ser at fire år med den type bevilgninger raskt vil lønne seg, sammenlignet med forsikringsselskapenes utbetalinger. Den samfunnsmessige prisen for ødeleggelsene er enorme, og dette problemet går ikke over.

Senterpartiet har løftet inn disse bevilgningene i sitt alternative budsjett, men mens vannet flommer inn over folks jorder, inn i hus og ned i kjellere, gjør regjeringen ingenting – ingenting for å ta konkrete grep for å dempe framtidige skader.

Hva er forklaringen på at regjeringen nekter å ta inn over seg hvor store utfordringer vi har, og hvor mye det koster oss ikke å gjøre noe? Hvorfor vil ikke regjeringen investere i bedre flom- og skredsikring?


Les hele debatten