Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til statsministeren

Datert: 31.01.1997
Spørsmålet er trukket tilbake

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): Dei parlamentariske leiarane vart før jul invitert til statsministeren for å drøfte ei naudsynt omorganisering av Politiets overvåkingsteneste. På møte var det semje om at det skulle settast ned eit utval for å gjennomgå aktiviteten til POT med tanke på omorganisering. Oppnemninga skulle skje i samråd med Stortinget.

Når vil dette skje, og kva tidsperspektiv har statsministeren på dette arbeidet?


Les hele debatten