Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Om hvor store tap og hvor mange arbeidsplasser som skal bli borte før Jensen handler, med henvisning til at økte avgifter rammer norsk matindustri og næringsmiddelindustri hardt

Datert: 23.05.2018
Besvart: 23.05.2018 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Med Fremskrittsparti-leder Siv Jensen som finans- og avgiftsminister har avgiftene i Norge økt med 6 600 mill. kr – dvs. at ikke hver måned, ikke hver uke, men hver dag har avgiftene økt med 4 mill. kr., 4 mill. kr hver dag i fire og et halvt år. I tillegg til avgiftene kommer økte gebyrer, som innføringen av det såkalte dødsgebyret, som skal bringe inn 40 mill. kr ekstra i statskassen. Fremskrittspartiet har blitt partiet for økte avgifter og økte gebyrer for folk flest, eller som statsminister Erna Solberg så stolt sa det: Regjeringen, Høyre og Fremskrittspartiet, har økt drivstoffavgiftene mer på ett år enn under åtte rød-grønne år.

Før jul økte Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti avgiftene på ikke-alkoholholdige drikkevarer med 42 pst. og den såkalte sukkeravgiften med 83 pst. – en voldsom avgiftsøkning som rammer Norges største fastlandsindustri med full kraft. Bedrift etter bedrift melder om røde tall og omsetningssvikt. Flere bedrifter har måttet si opp folk, de har permittert folk, investeringer er stoppet. NHO Mat og Drikke sier at det har vært 10 pst. fall i omsetningen i viktige deler av norsk matindustri og norsk næringsmiddelindustri. Dette har vært en avgiftspolitikk som målrettet flytter arbeidsplasser og verdiskaping fra Norge til Sverige.

Nå har Fremskrittsparti-leder og finansminister Siv Jensen kommet med sitt reviderte nasjonalbudsjett. Alarmlampene lyser, det er røde lys, mens Fremskrittsparti-lederen gjør ingenting for å rette opp i den krisen som nå er i ferd med å ramme Norges største fastlandsindustri. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvor store tap og hvor mange arbeidsplasser i industrien skal bli borte før Jensen handler?


Les hele debatten