Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

Om hvorfor satsen for utenlandske arbeidere på korte opphold er satt så lavt at det gir et reelt skattekutt og en konkurransefordel, når forenklingen ville vært akkurat like enkel hvis satsen ble satt høyere

Datert: 23.05.2018
Besvart: 23.05.2018 av finansminister Siv Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Et av Siv Jensens forslag i revidert budsjett er en skatteendring for utenlandske arbeidere på korte opphold. Istedenfor å fylle ut vanlig skattemelding skal de fra neste år betale en flat skatt på 25 pst. Rødt er for forenkling, og jeg ser også fornuften i at de som jobber her i korte perioder, skal kunne betale skatten sin uten for mye plunder. Men hvorfor foreslår Siv Jensen et skattekutt som gir en konkurransefordel til utenlandske arbeidere? Departementet skriver at endringen vil føre til 50 mill. kr mindre i skatteinntekter til fellesskapet neste år – 50 mill. kr som utenlandske arbeidstakere betaler i skatt i dag, men som de slipper å betale til neste år, takket være Siv Jensens forslag. Dette er i realiteten skattesubsidiering av midlertidig tilreisende arbeidere i en situasjon der over 100 000 arbeidsvillige og arbeidsføre står uten jobb i Norge. LO er bekymret. Det skjønner jeg godt. I høringsrunden sa LO klart fra at de er for forenkling, som Rødt, men understreker hvor viktig det er at satsen settes høyt nok, så det ikke blir en skattekonkurranse mellom arbeidsfolk som er bosatt i Norge, og arbeidsfolk som er innom på korte oppdrag.

I tillegg vet vi at midlertidighet i arbeidslivet er et uvesen som brer seg under Fremskrittspartiet og Høyres styre, som absolutt ikke trenger forsterkning av en skattesubsidie målrettet mot midlertidige oppdrag. Jeg lurer på: Hvorfor er satsen satt så lavt at det gir et reelt skattekutt, når forenklingen ville vært akkurat like enkel hvis satsen ble satt høyere?


Les hele debatten