Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Om statsråden vil gjøre noe for å få raskere fremsendingstid av post til Ofoten, med bakgrunn i situasjonen for OfotLab, som analyserer grovfôrprøver fra hele landet og er avhengig av rask og pålitelig post

Datert: 24.05.2018
Besvart: 30.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Ofotlab, som er et grovfôrlaboratorium, analyserer grovfôrprøver fra hele landet og er avhengig av rask og pålitelig post. De har testet fremsendingen med å sende brev/pakker med sanntidssporing og funnet at post som blir sortert i Oslo, får én dag lenger fremsendingstid til Ofoten enn resten av landet. Situasjonen har ikke blitt bedre etter at en sluttet å sende post med fly til Bodø og Evenes.

Vil statsråden gjøre noe for å få raskere fremsendingstid?


Les hele debatten