Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 31.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 1996 la Regjeringen fram forslag om en prøveordning med omsorgsvikariat. Dette sluttet Stortinget seg til.

Kan kommunalministeren redegjøre for hvor saken nå står og hvilke fylker som er valgt ut som prøvefylker?


Les hele debatten