Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 29.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Er det riktig som det hevdes fra ulike hold, at Norge nå i større omfang eksporterer organer til utlandet fordi Rikshospitalet, tross lange ventelister på grunn av ressursmangel, har redusert sin transplantasjonskirurgi?


Les hele debatten