Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til helseministeren

Datert: 30.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): I Ot.prp. nr. 37 for 1993-94 vert det sagt at det ved norske sjukehus normalt vert sett inn 1-2 befrukta egg pr. prøverøyrsbehandling. Av Stavanger Aftenblad 26. januar 1997 framgår det at fertilitetsklinikken i Haugesund nyttar 3 egg.

Har statsråden godkjent slik praksis?


Les hele debatten