Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til helseministeren

Datert: 31.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): I Aftenposten 30. og 31. januar 1997 varsler en overlege ved Ullevål sykehus om søknad om godkjenning for privat laboratoriedrift for gjennomføring av gentester for risiko for utvikling av hjerte- og karsykedommer. En rekke nye gentester for arvelige disposisjoner for ulike sykdommer og lidelser ventes å bli tilgjengelig i årene fremover.

Hva mener helseministeren om opprettelse av private klinikker for utførelse av gentester?


Les hele debatten