Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til samferdselsministeren

Datert: 28.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av samferdselsminister Sissel Rønbeck

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Gjennom pressen er det blitt kjent at NSB Gardermobanen A/S vurderer å bygge den nye jernbanen, strekningen Gardermoen-Eidsvoll, som enkeltspor i stedet for dobbeltspor som planlagt.

Vil statsråden medvirke til at det blir bygd dobbeltspor som planlagt på denne strekningen?


Les hele debatten