Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil fremme for å styrke sjølforsyningsgraden, med bakgrunn i årets tørke og at samla import av matkorn og fôrkorn øker

Datert: 02.10.2018
Besvart: 10.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Årets tørke fører til at sjølforsyningsgraden av jordbruksmat anslås å bli mellom 30 og 35 prosent. Dette er i særklasse lavt i Europa og gir ikke trygghet for den norske befolkningen i en urolig verden. Svekkelsen av jordbrukets samfunnsoppdrag er et resultat av stadig mindre jordbruksareal i drift og dramatiske klimaendringer. Samla import av matkorn og fôrkorn øker. Nå blir importen mer enn doblet. Dette er i konflikt med jordbrukets samfunnsoppdrag.

Hvilke tiltak vil statsråden fremme for å styrke sjølforsyningsgraden?


Les hele debatten