Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for å følge opp den delen av sammenslåingsavtalen for Aust-Agder og Vest-Agder fylker som berører statlige arbeidsplasser

Datert: 03.10.2018
Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Sammenslåingsavtalen for Aust-Agder og Vest-Agder fylker sier at man vil 'bygge opp Arendal som hovedsete for regional stat, med så mange statlige virksomheter og tiltak som mulig i Arendal/Aust-Agder'. Nå viser det seg at to av de viktigste statlige etatene i denne delen av avtalen, Nav og Statens vegvesen, ikke ser ut til å gi de arbeidsplassene Arendal/Aust-Agder ble forespeilet.

Hva vil regjeringen gjøre for å følge opp den delen av sammenslåingsavtalen som berører statlige arbeidsplasser?


Les hele debatten