Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan redusering av midler til regional utvikling rimer med regionreformen og det vedtatte målet om å sette de nye fylkene i stand til å styrke samfunnsutviklingen

Datert: 10.10.2018
Besvart: 17.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Siv Henriette Jacobsen (A)

Spørsmål

Siv Henriette Jacobsen (A): Regjeringen foreslår nok en gang å redusere fylkeskommunenes midler til regional utvikling. Sammenlignet med midlene som ble foreslått bevilget over post 60 i 2016, er midlene til regional utvikling nå redusert med hele 342 millioner kroner og er for mange fylker i praksis nullet ut.

Hvordan mener statsråden dette rimer med regionreformen og det vedtatte målet om å sette de nye fylkene i stand til å styrke samfunnsutviklingen?


Les hele debatten