Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

Om at det er ønske om å bevare lokal kunnskap i anbudet på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet, og hvorvidt norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet, da dette kan begrense den reelle konkurransen

Datert: 11.10.2018
Besvart: 17.10.2018 av helseminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Sykehusinnkjøp HF har lagt ut anbud på drift av ambulansebåttjenesten på Lopphavet. Anbudet lukkes 30. oktober 2018. Ifølge anbudet er det ønske om å ivareta lokal kunnskap. Men ifølge klinikksjefen ved prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset er deres jurister enige om at virksomhetsoverdragelse vil kunne være diskriminerende og begrense den reelle konkurransen.
Kan statsråden dokumentere at norsk lov står i veien for å kreve virksomhetsoverdragelse i anbudet?


Les hele debatten