Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om at den akuttmedisinske beredskapen i distriktene er så sterkt nedbygd at det lokale brannvesenet i større og større grad er først på plass og må ivareta funksjoner som tilligger ambulansetjenesten og politiet, og hvorvidt statsråden er bekvem med utviklingen og de utfordringene dette gir for kommunene

Datert: 11.10.2018
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 17.10.2018 av helseminister Bent Høie

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Den akuttmedisinske beredskapen i distriktene er så sterkt nedbygd at det lokale brannvesenet i større og større grad er først på plass og må ivareta funksjoner som tilligger ambulansetjenesten og politiet. Dette gir krav til kompetanse som brannvesenet ikke har, det gir utfordringer i rekrutteringen til det frivillige brannvesenet, og det påfører kommunene ekstra kostnader.
Er statsråden bekvem med denne utviklingen og de utfordringene dette gir for kommuner hvor politi- og ambulanseberedskapen bygges ned?


Les hele debatten