Spørretimespørsmål fra Bjørn Arild Gram (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden er enig i at kommuner i distriktsområder ikke skal påføres ekstra kostnader som følge av tilpassede beredskapsløsninger, og hvordan staten kan bidra til å utvikle finansieringsmodeller som kompenserer disse kommunene

Datert: 11.10.2018
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 17.10.2018 av helseminister Bent Høie

Bjørn Arild Gram (Sp)

Spørsmål

Bjørn Arild Gram (Sp): Staten har ansvar for tilgjengelig akuttmedisinsk beredskap i hele landet. Røyrvik er et eksempel på at beredskapsløsninger med et forsterket brannvesen og en kommunehelsetjeneste med utvidet kompetanse og utstyr sikrer beredskapen. Dette gir kommunen økte kostnader.
Er statsråden enig i at kommuner i distriktsområder ikke skal påføres ekstra kostnader som følge av tilpassede beredskapsløsninger, og hvordan mener statsråden staten kan bidra til å utvikle finansieringsmodeller som kompenserer disse kommunene?


Les hele debatten