Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

Om jernbanestrekningen Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg, og hva regjeringen gjør for å få en avklaring av videreføringen av traseen fra Halden mot Gøteborg, samt en kartlegging av alternativ finansiering av tiltak på strekningen

Datert: 17.10.2018
Besvart: 24.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Siv Henriette Jacobsen (A)

Spørsmål

Siv Henriette Jacobsen (A): I forbindelse med Stortingets behandling av Dokument 8:181 S (2017-2018) om behovet for en KVU på jernbanestrekningen Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg la flertallet til grunn at det er viktig å få en avklaring av videreføringen av traseen fra Halden mot Gøteborg, samt en kartlegging av alternativ finansiering av tiltak på strekningen.

Hva gjør regjeringen for å følge opp dette?


Les hele debatten