Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om regjeringen har tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida, med bakgrunn i at regjeringen flere ganger har gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5, men at det likevel ikke er nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum

Datert: 17.10.2018
Besvart: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Siden planene om nytt regjeringskvartal kom, har det vært ønskelig å redusere byggevolumet for bl.a. å unngå at det framstår som en ruvende mur mot Oslo Øst. Siden jeg tok dette opp i en interpellasjon av 7. mai 2015, har regjeringen flere ganger gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5 og ev. R6 vest for Akersgata, som huser flere departementer i dag. Likevel er dette ikke nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum.

Har regjeringen tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida?


Les hele debatten