Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden kan definere innholdet i utsagnet om at jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet

Datert: 18.10.2018
Besvart: 24.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Dagens klimadebatt skiller ikke mellom CO2-utslipp fra fossilt og fornybart karbon. For husdyr skilles det heller ikke mellom om dyrematen kan spises av mennesker direkte eller om dyra spiser gras.

Kan statsråden definere innholdet i utsagnet 'jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet'?


Les hele debatten