Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til landbruksministeren

Datert: 04.02.1997
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 05.02.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): I dag gis ikke tilskudd til utbygging av sauebruk innen kjerneområder for de store rovdyr. Bruk som ligger utenfor kjerneområder har rett til tilskudd, selv om dyra beiter på samme fjell-utmarksområde som i det førstnevnte tilfellet.

Hva mener statsråden om en slik forskjellsbehandling?


Les hele debatten