Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

Om kva samfunnsansvar regjeringa meiner at Telenor har for at infrastruktur, som er viktig for folk sitt liv og helse i spreiddbygde strok, ikkje bryt saman i samband med framtidig uvær som storm, regn, flaum, vind og ras

Datert: 18.10.2018
Besvart: 24.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Steinar Ness (Sp)

Spørsmål

Steinar Ness (Sp): Dekningsdirektøren i Telenor uttalar til NRK Sogn og Fjordane 18. oktober 2018 at folk ikkje kan stole på mobilnettet til Telenor ved til dømes straumbrot.

Kva samfunnsansvar meiner regjeringa at Telenor har for at infrastruktur som er viktig for folk sitt liv og helse i spreiddbygde strok, ikkje bryt saman i samband med framtidig uvær som storm, regn, flaum, vind og ras?


Les hele debatten