Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden kan definere begreper for å forstå hva som menes med at jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet

Datert: 25.10.2018
Besvart: 07.11.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden definere henholdsvis 'utslipp' og 'produsert enhet', som skal legges til grunn for å forstå hva som menes med at 'jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet'?


Les hele debatten