Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til justisministeren

Datert: 04.02.1997
Besvart: 05.02.1997 av justisminister Anne Holt

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): I bestrebelsene på å forebygge vold og kriminalitet har Regjeringen lagt stor vekt på å gjøre politiet mer synlig ved blant annet utbygging av såkalt nærpoliti. I Rennebu kommune har imidlertid lensmannsstillingen vært holdt ubesatt i en lengre periode samtidig som Regjeringen forbereder omfattende sammenslåing av lensmannskontorer til større driftsenheter.

Mener statsråden at vakante stillinger og eventuell nedlegging av lensmannskontorer samsvarer med målsettingen om mer synlig nærpoliti?


Les hele debatten