Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Datert: 31.01.1997
Besvart: 05.02.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Narkoflommen når nye høyder over Svinesund, Ørje og andre grensestasjoner i Østfold. Selv om de mange narko- og spritsakene krever store ressureser til Tollvesenets grensekontroll, reduseres bevilgningene til dette arbeidet. Dermed reduseres mulighetene til å pågripe flere personer som er i besittelse av narkotika ved grensen.

Hva vil statsråden bidra med for å rette på de forholdene?


Les hele debatten