Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Om statsråden kan gjere greie for kva regjeringa gjer for å styrke kapasiteten i allmennpsykiatrien, med bakgrunn i at talet på korridorpasientar aldri har vore høgare i Helse Bergen

Datert: 15.11.2018
Besvart: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I Helse Bergen må alvorleg psykisk sjuke ligge på gangen. I oktober hadde sjukehuset eit belegg på 108 prosent. Talet på korridorpasientar har aldri vore høgare. Situasjonen er tung, både for pasientar og personale, jf. Bergens Tidende 15. november 2018. Klinikkdirektøren er bekymra for det auka presset i den tyngre delen av psykisk helsevern.

Kan statsråden gjere greie for kva regjeringa gjer for å styrke kapasiteten i allmennpsykiatrien, og kva regjeringa gjer for å oppnå den gylne regelen?


Les hele debatten